Flip book element

Màn Hình Samsung S10 Lite Chính Hãng

2.800.000 

 • Loại màn hình: Chính Hãng. Tình trạng: Sẵn hàng.
 • Thời gian bảo hành: 12 tháng (1 đổi 1).
 • Chính sách bảo hành rõ ràng và minh bạch: <xem tại đây>.
 • Thời gian xử lý: 30-45 phút.
 • Có chính sách hỗ trợ tại nhà.
 • Mọi chi tiết khác xin liên hệ: 0964.308.308.
 • Chú ý: Nếu màn hình vẫn hiển thị và cảm ứng được bình thường nhưng chỉ vỡ, nứt mặt ngoài thì chỉ cần tháo mặt kính ngoài. Giá mặt kính ngoài xem bên dưới.
Mã: MH_SS_G770 Danh mục: , Từ khóa:
Đọc tiếp

Mặt Kính Samsung S10 Lite Chính Hãng

1.000.000 

 • Loại mặt kính: Chính Hãng. Tình trạng: Sẵn hàng.
 • Thời gian bảo hành: 12 tháng (1 đổi 1).
 • Chính sách bảo hành rõ ràng và minh bạch: <xem tại đây>.
 • Thời gian xử lý: 60 phút.
 • Sử dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại.
 • Mọi chi tiết khác xin liên hệ: 0964.308.308.
Mã: MK_SS_G770 Danh mục: , Từ khóa:
Đọc tiếp

Màn Hình Samsung Galaxy Fold Chính Hãng

 • Loại màn hình: Chính Hãng. Tình trạng: Sẵn hàng.
 • Thời gian bảo hành: 12 tháng (1 đổi 1).
 • Chính sách bảo hành rõ ràng và minh bạch: <xem tại đây>.
 • Thời gian xử lý: 30-45 phút.
 • Có chính sách hỗ trợ tại nhà.
 • Mọi chi tiết khác xin liên hệ: 0964.308.308.
 • Chú ý: Nếu màn hình vẫn hiển thị và cảm ứng được bình thường nhưng chỉ vỡ, nứt mặt ngoài thì chỉ cần tháo mặt kính ngoài. Giá mặt kính ngoài xem bên dưới.
Mã: MH_SS_F900 Danh mục: , Từ khóa:
Đọc tiếp

Mặt Kính Samsung Galaxy Fold Chính Hãng

 • Loại mặt kính: Chính Hãng. Tình trạng: Sẵn hàng.
 • Thời gian bảo hành: 12 tháng (1 đổi 1).
 • Chính sách bảo hành rõ ràng và minh bạch: <xem tại đây>.
 • Thời gian xử lý: 30 phút.
 • Sử dụng công nghệ và kỹ thuật hiện đại.
 • Mọi chi tiết khác xin liên hệ: 0964.308.308.
Mã: MK_SS_F900 Danh mục: , Từ khóa:
Đọc tiếp

Màn Hình Samsung Galaxy Z Flip Chính Hãng

 • Loại màn hình: Chính Hãng. Tình trạng: Sẵn hàng.
 • Thời gian bảo hành: 12 tháng (1 đổi 1).
 • Chính sách bảo hành rõ ràng và minh bạch: <xem tại đây>.
 • Thời gian xử lý: 30-45 phút.
 • Có chính sách hỗ trợ tại nhà.
 • Mọi chi tiết khác xin liên hệ: 0964.308.308.
 • Chú ý: Nếu màn hình vẫn hiển thị và cảm ứng được bình thường nhưng chỉ vỡ, nứt mặt ngoài thì chỉ cần tháo mặt kính ngoài. Giá mặt kính ngoài xem bên dưới.
Mã: MH_SS_F700 Danh mục: , Từ khóa:
Đọc tiếp

Mặt Kính Samsung Galaxy Z Flip Chính Hãng

 • Loại mặt kính: Chính Hãng. Tình trạng: Sẵn hàng.
 • Thời gian bảo hành: 12 tháng (1 đổi 1).
 • Chính sách bảo hành rõ ràng và minh bạch: <xem tại đây>.
 • Thời gian xử lý: 30 phút.
 • Sử dụng công nghệ và kỹ thuật hiện đại.
 • Mọi chi tiết khác xin liên hệ: 0964.308.308.
Mã: MK_SS_F700 Danh mục: , Từ khóa:
Đọc tiếp

Màn Hình Samsung Galaxy S20 Ultra Chính Hãng

5.000.000 

 • Loại màn hình: Chính Hãng. Tình trạng: Sẵn hàng.
 • Thời gian bảo hành: 12 tháng (1 đổi 1).
 • Chính sách bảo hành rõ ràng và minh bạch: <xem tại đây>.
 • Thời gian xử lý: 30-45 phút.
 • Có chính sách hỗ trợ tại nhà.
 • Mọi chi tiết khác xin liên hệ: 0964.308.308.
 • Chú ý: Nếu màn hình vẫn hiển thị và cảm ứng được bình thường nhưng chỉ vỡ, nứt mặt ngoài thì chỉ cần tháo mặt kính ngoài. Giá mặt kính ngoài xem bên dưới.
Mã: MH_SS_G988 Danh mục: , Từ khóa:
Đọc tiếp

Mặt Kính Samsung Galaxy S20 Ultra Chính Hãng

1.900.000 

 • Loại mặt kính: Chính Hãng. Tình trạng: Sẵn hàng.
 • Thời gian bảo hành: 12 tháng (1 đổi 1).
 • Chính sách bảo hành rõ ràng và minh bạch: <xem tại đây>.
 • Thời gian xử lý: 30 phút.
 • Sử dụng công nghệ và kỹ thuật hiện đại.
 • Mọi chi tiết khác xin liên hệ: 0964.308.308.
Mã: MK_SS_G988 Danh mục: , Từ khóa:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.